Lid worden

Hoe aansluiten bij Alfa 2000?

Om als speler aan de competitiewedstrijden te mogen deelnemen, is het noodzakelijk om een aantal administratieve formaliteiten (aansluiting, lidgeld, medische keuring) in orde te brengen.
Hier willen wij deze zaken kort even verduidelijken.

Aansluiten:

Ieder kind vanaf 6 jaar kan zich aansluiten bij Alfa 2000.
Het is niet vereist meteen aan te sluiten, wij geven de geïnteresseerden de kans om gedurende een viertal trainingen te ervaren of deze sport hem/haar ligt.
Tijdens deze vier trainingen is de persoon in kwestie nog NIET verzekerd door de club en gebeurt de sportbeoefening op eigen risico.
Alfa 2000 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.

Indien deze eerste ervaring meevalt, zal een licentieformulier ingevuld moeten worden, om zo lid te worden van de club.
Deze licentie, samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft de toelating om deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
Belangrijk: Je kan pas deelnemen aan een competitiewedstrijd drie dagen nadat je aansluitingsformulier werd verzonden.

Hieronder een overzichtje van de ploegen en hun respectievelijke leeftijdscategorie.
Zo weet je met welke ploeg jij of je kind kan meetrainen.

Ploeg Spelers van …

Peanuts / U8 2011 - 2012 - 2013
Microben / U10 2010 - 2009
Benjamins / U12 2008 - 2007
Pupillen / U14 2006 - 2005
Miniemen / U16 2004 - 2003
Kadetten / U18 2002 - 2001
Junioren / U23 2000 - 1995
Senioren ... - 1995

Lidgelden:

Van zodra u (of uw kind) aangesloten is bij de VBL, kan u (of uw kind) bij ongeval genieten van een verzekering 'lichamelijke letsels' of 'burgerrechterlijke aansprakelijkheid', beiden afgesloten via de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS. Deze aansluiting gebeurt via jeugdsecretaris die de nodige papieren zal opmaken en aan de betreffende instanties zal doorgeven.
Vanaf dat ogenblik moet er ook lidgeld betaald worden. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald en bedraagt voor het seizoen 2018-2019:
♦ Seniors: € 150
♦ Jeugdspelers en Studenten * : € 100

* Ook dit seizoen werkt onze club weer mee aan het systeem van de vrijetijdscheques: alle leden vanaf 6 t.e.m. 18 jaar én woonachtig in Hamont-Achel zullen een vrijetijdscheque van € 15 in de bus krijgen. Bij inlevering van deze cheque bij een van de bestuursleden (eventueel via de coach) wordt door de club € 15 van het lidgeld terugbetaald. Je mag het jezelf en het bestuur ook makkelijker maken door het lidgeld minus de € 15 (€ 85 dus) tezamen met de cheque te bezorgen. Let wel: cheque en lidgeld moeten in dat geval tegelijkertijd afgegeven worden!

Het lidgeld dient cash afgegeven te worden bij een van de bestuursleden.

In het lidgeld is inbegrepen :
♦ spelerslicentie bij de VBL
♦ verzekering bij de VBL voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende het seizoen
♦ alle trainingen (minimum 2 x per week)
♦ alle wedstrijden (oefen-, beker- en competitiewedstrijden alsook tornooien)
♦ de vergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde trainers
♦ de vergoedingen voor de scheidsrechters
♦ het ter beschikking stellen van de wedstrijdkledij
♦ het gebruik van de sporthallen
Eventuele stages die de club inricht, zijn niet inbegrepen in het lidgeld.

Een vermindering van het lidgeld voor spelers die maar gedeeltelijk de trainingen kunnen volgen, wordt onder geen enkele omstandigheid toegestaan.
Het ziekenfonds komt tussen in een deel van het lidgeld. Bezorg ons tijdig uw ziekenfondsattest, dan zorgen wij ervoor dat u dit spoedig ingevuld terugkrijgt om uw aanvraag in te dienen.
Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden) !!

Ongevallen:

Wanneer je als speler staat ingeschreven bij de VBL, ben je verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren.
Aangifteformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris of jeugdsecretaris.
Het ingevulde formulier moet binnengebracht worden bij de secretaris.

Huishoudelijk reglement:

Bij elke organisatie horen afspraken en regels die een goed verloop en een gezellige sfeer garanderen.
Onze club heeft die regels verzameld in haar Huishoudelijk Reglement en Gedragsregels. Deze kun je terugvinden in de daarvoor voorziene sectie van deze website.
Door de betaling van je lidgeld, ga je akkoord met deze reglementen !

Uitschrijven:

Je kan je als lid uitschrijven bij de club, van 1 mei tot 31 mei. Hiervoor moet je een aangetekende brief schrijven gericht aan de clubsecretaris.
Ook wanneer je naar een andere club wil transfereren, moet deze procedure in acht genomen worden.

Transfers:

De aansluitingen verlopen volgens een vast patroon waarbij de kandidaat-speler een " Aanvraag tot aansluiting " volledig ingevuld terugbezorgd aan onze voorzitter Hans Proost of via email opstuurt naar hansproost@gmail.com
Een " Aanvraag tot aansluiting " is niet hetzelfde als een aansluiting. Het is pas na het vervullen van de nodige formaliteiten dat de kandidaat-speler beschouwd wordt als een aangesloten lid. Het indienen van een " Aanvraag tot aansluiting " staat dus niet gelijk aan een aansluiting.
De kandidaat-speler wordt op de hoogte gehouden van het resultaat van zijn aanvraag en voor aansluiting uitgenodigd om de nodige formaliteiten te vervullen. Bij reeksen pupillen en hoger, met het oog op competitie wordt de kandidaat-speler gevraagd een proeftraining bij te wonen. Het resultaat van die training is bepalend voor het aanvaarden of weigeren van de aansluiting.